isteni gondolatok
János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus KrisztusrólMENÜ

 

 

Isten hozott

 

 

 

Kedves Látogató!


Ez a honlap egyéni kezdeményezés.


A cél egyszerű és fölöttébb nemes: mindenkit érintő különböző témák Biblia szerinti vizsgálata.


Ezek a közérdekű témák gyakorlatilag tanulmányok - azaz - a Biblia kutatásának az eredményei.


Ez azt jelenti, hogy a Biblia mind a 66 könyvéből ki lettek választva azok a versek amelyek az adott témára vonatkoznak.


Igy, nyugodt lekiismerettel állíthatom, hogy amik ide le lettek írva nem az én gondolataim, hanem, mivel  a bibliát ISTEN SZAVÁNAK tekintem, ezért az ISTENÉ.


Ez a tény abból is megfigyelhető, hogy:

● a kék szín dominál - azaz - az idézetek, sokkal nagyobb teret kaptak mint az, ami tőlem van,

● még az is ami tőlem van, nem más mint az idézet valamelyik részére való utalás, vagy egy bevezető, vagy egy befejező szöveg.


Az idézeteket  New World Translation of the Holy Scriptures 1984-ben átdolgozott angol nyelvű kiadása alapján készült fordításból vettem (magyar neve: A Szentírás új világ fordítása) és kék színnel vannak jelőlve.

Az idézetek azon részei amelyekre utalás történik, azokat vastag és dőlt betűkkel különböztettem meg.


Az emberi tökéletlenségnek számos megnyilvánulása van.


De, egy valamiben még Isten is tökéletesnek tekinti az embereket és pedig a döntéshozatal tekintetében.


Bármilyen döntést is hozzunk az életünkben, azt alázatosan elfogadja, mivel messzemenően tiszteletben tartja azt a jogunkat, hogy szabadok vagyunk a választásainkat illetően.


5 Mózes 30:15-20

Íme, eléd adom ma az életet és a jót, a halált és a rosszat. 16 Ha hallgatsz Jehovának, a te Istenednek parancsolataira, melyeket ma parancsolok neked, hogy szeresd Jehovát, a te Istenedet, járj az ő útjain, s tartsd meg parancsolatait, rendeleteit és bírói döntéseit, akkor életben maradsz és sokasodsz, és Jehova, a te Istened megáld téged a földön, melyre mész, hogy birtokba vedd.

17 De ha szíved elfordul, és nem engedelmeskedsz, hanem elcsábulsz, meghajolsz más istenek előtt, és azokat szolgálod, 18 akkor kijelentem nektek már ma, hogy el fogtok veszni. Nem fogjátok meghosszabbítani napjaitokat a földön, melyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek. 19 Bizonyságul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy az életet és a halált adtam eléd, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy életben maradj te és az utódaid is, 20 azáltal hogy szereted Jehovát, a te Istenedet, hallgatsz a szavára és ragaszkodsz őhozzá; mert ő a te életed és napjaid hosszúsága, hogy azon a földön lakhass, mely felől Jehova megesküdött ősatyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.


Az előbb említett isteni alapelv, az itt levő idézetből is kiszűrhető.


De még egy nagyon fontos dolgot is hangsúlyoz, és pedig azt, hogy az imádat tekintetében élet és halál kérdése az, hogy miként döntünk.


Azt mondja: Válaszd az életet, hogy életben maradj te és az utódaid is″


Merem remélni talán, segítségére lehetek néhány alázatos szívű embernek, jó döntést hozni, hogy elnyerjék az életet, az örök életet!

 

 

 

2010.11.10.

 

 

 

free web stats

Statisztikám megtekintése

 


 

 

 


 

Asztali nézet